Tjenester

Personell 

Marine Rep, utstyrs rep for oljeselskap

Båt - Crew og varetransport 

Frakt av personell og varer til skip

ROV tjenester

Rov inspeksjon for privat, offshore og oppdrett